AMERA TOWER
SISTEMUL HVAC
• BMS complet
• Ventilație (mecanică, predată complet echipată și funcțională)
• 25 m³/oră de aer proaspăt per persoană; standard bazat pe 6 m² suprafață netă de birou per persoană și 1.5 m³ de persoană pentru sălile de ședințe
• Aerul viciat nu este recirculat
• Împrospătarea și răcirea aerului prin anemostat din tavanul suspendat, fluxul de aer maxim din birou este de 0.15 m³/sec la 1.5 m deasupra podelei
• Nivelul zgomotului <35 dB în spațiile de birouri
• Sistem de ventilare separat pentru grupuri sanitare și restaurant
• Răcire (mecanică, predată complet echipată și funcțională)
• Capacitate de răcire adițională/specifică pentru camerele IT ale chiriașului situate pe fiecare nivel, 50 kw, 365 zile/an, 24 ore/zi pentru menținerea temperaturii interioare la 20°C prin intermediul sistemului de răcire redundant
• Întregul sistem de răcire: nu se realizează nicio deshidratare a aerului pentru a preveni încărcarea electrostatică
• Încălzirea (mecanică, predată complet echipată și functională)
• Instalația HVAC: controlabilă și ajustabilă în mod automat și individual pentru fiecare cameră sau 35 m²
• Sistemul de recuperare folosește o tehnologie unică care permite aerului de admisie și a celui de evacuare să traverseze echipamentul fără amestecare. Echipamentul este capabil să asigure ventilația ideală, la temperatura și umiditatea camerei. Tehnologia permite admisia aerului proaspăt, cu o pierdere minimă de temperatură din interior. Acest lucru conduce la conservarea energiei și eficiența costurilor.
INFRASTRUCTURA DE DATE
• Optical fiber connection: for the exclusive use of tenants – is secured up to the tenants premises
• Free choice of voice/data provider
• The cabling is done under the technical floor, with 1 floor socket for each 2 operating station. Each socket contains 4 data lines (CAT6) and 6 power lines (220V)
• The data lines are centralized on each floor in the IT room
INFRASTRUCTURA ELECTRICĂ
• Transformator propriu de medie tensiune cu o capacitate de 1000 kVA conectat direct la stația de înaltă transformare
• Generator de curent electric de 650 kVA pentru situații de urgență, care poate suporta consumul generat de întreaga clădire, inclusiv sistemul central de HVAC
• Propriul UPS: 100kVA pentru toate camerele IT din clădire
• Corpuri de iluminat de mare eficiență în tavanul suspendat, oferind 500 de lucși la înălțimea birourilor
• Iluminat de urgență automat în conformitate cu legislația românească și din UE, cu numărul desemnat de corpuri de iluminat conectate la baterie de back-up
• Contorizarea consumului de electricitate a fiecărui chiriaș
• Panouri de distribuție electrică/întrerupătoare: la nivelul podelei pentru folosința exclusivă a chiriașului, capacitate de rezervă de 15%, protejate împotriva fulgerelor
• Sistem de împământare de referință multipunct
• Infrastructura orizontală de distribuție a energiei electrice la nivelul pardoselei fiecărei stații de lucru: 8* 220V 16A prize
• Grupuri de întrerupătoare (comutatoare) separate, cu un număr suficient de prize de 220V 16A pentru uzul general (curățenie, întreținere, etc.)
ADMINISTRAREA CLĂDIRII
• Asigurarea serviciului de pază și securitate prin intermediul unei firme de pază licențiată și personal instruit în mod corespunzător și printr-un sistem de monitorizare continuu, 24 ore / zi, 365 zile / an. (camere de supraveghere pe fiecare nivel și în parcări)
• Servicii de recepție / secretariat pe tot parcursul anului în timpul orelor de program – dela 08:30 la 17:00
• Furnizarea și mentenanța echipamentelor interioare și exterioare de prevenire și stingere a incendiilor
• Furnizarea serviciilor de management în clădire; exploatarea și întreținerea clădirii și infrastructurii, inclusiv coordonarea lucrărilor de remediere a defecțiunilor, reparațiilor și îmbunătățirilor
• Menținerea curățeniei canalizărilor, drumurilor și trotuarelor, servicii de drenaj
• Îndepărtarea zăpezii și a gheții
• Curățenia, întreținerea și repararea tuturor facilităților destinate pentru uzul chiriașilor, zonele comune, în fiecare zi lucrătoare
• Spălarea geamurilor pe exterior și a fațadei la fiecare șase (6) luni și toate serviciile de întreținere care se aplică acestora
• Întreținerea și înlocuirea corpurilor de iluminat pentru zonele comune
• Lucrări de grădinărit, întreținerea continuă a spațiului verde
• Furnizarea containerelor în clădire și a unei zone controlate de colectare selectivă a deșeurilor
• Asigurarea iluminatului, curățeniei și supravegherii parcărilor
• Servicii de revizie și întreținere a tuturor echipamentelor și instalațiilor
SISTEM DE SUPRAVEGHERE ȘI SECURITATE
• Agenți de pază de la o companie specializată, 24/24 h
• Sistem de control acces bazat pe carduri pentru zonele comune și ascensoare, diferențiate pentru angajați și vizitatori (carduri de vizitator)
• 24 camere de supraveghere, cu o capacitate de stocare a datelor de 30 de zile
• Sistem barieră cu carduri de acces și/sau sonerie cu video interfon
• Sistem de iluminat în zona parcărilor exterioare
• Intrări principale de acces: cititoare de carduri / sistem controlat
• Accesul la etaje: cititoare de carduri / sistem controlat
• Acces securizat pe acoperișul terasă
SISTEM DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU
• Nu există gaz în clădire
• Detectoare de fum și căldură, butoane de alarmare și sirene de avertizare, toate conectate la o centrală în camera agentului de pază
• Paratrăsnet
• Sistemul de stingere a incendiilor este compus din 2 hidranți pe fiecare nivel, 4 hidranți exteriori fiecare cu grup de pompare de incendiu și un rezervor cu 300 m³ de apă
• Coloană uscată de hidrant
• Sistem de drencere
• 2 case de scări cu 4 fluxuri de circulație, având ieșirea pe 2 laturi opuse
• Pereții caselor de scară și a camerelor IT sunt antifoc, grad de rezistență la foc 60 de minute
• Tâmplăria de aluminiu dintre holul tampon, spațiile de birouri și casa scării este special construite și are grad de rezistență la foc 60 de minute
ASIGURAREA STABILITĂȚII ȘI CONTINUITĂȚII UTILITĂȚILOR
• Principalii furnizori de date și telecomunicații oferă servicii prin fibră optică
• Clădirea are propriul transformator de medie tensiune cu o capacitate de 1000 kVA conectat direct la stația de înaltă transformare
• Propriul UPS: 100kVA pentru toate camerele IT din clădire
• Propriul generator de rezervă (650kVA) pentru situații de urgență
• Energia electrică utilă disponibilă pe fiecare nivel este de 40 KW/h
• Încălzirea și ventilarea sunt asigurate de echipamente instalate în tavan, cu o contribuție de aer proaspăt de 25 m³/6m²/h. Acest sistem de încălzire funcționează cu pompe de tip VRF.

GRĂDINIȚĂ

Suprafață utilă cu destinație Grădiniță: 831,31 m² – Parter + etajele 1 și 2.

235,38 m² – Etajele 3 și 4.

O educație bună este izvorul întregului bine în lume.
Immanuel Kant
Sună aici!